Järnbrist kan vara orsaken till sämre mattekunskaper hos flickor

I en amerikansk studie har försämrade mattekunskaper kunnat kopplas till järnbristanemi och mild järnbrist. Det är främst flickor i åldern 12 till 16 år som är drabbade.

(Ett nytt fönster öppnas)

järnbrist skolresultat

Tonåren en påfrestande period

Tonåren kan vara en påfrestande och krävande period i våra liv, särskilt för flickor som har en ännu snabbare tillväxt än pojkar. Ännu en orsak som bidrar till ökad påfrestning hos flickor är att de börjar få mens. Nu visar en studie den snabba tillväxten och menstruationer som orsakar mild järnbrist, kan vara orsaken till varför många flickor presterar sämre än sina jämnåriga på nationella matteproven.

Främst flickor 12-16 år drabbas

Det är främst flickor i åldern 12-16 som är drabbade, och i studien, som publicerats i tidningen Pediatrics kan även mild järnbrist länkas med försämrade skolresultat. Även pojkar med mild järnbrist visade generellt sämre resultat än sina jämnåriga.

I studien undersöktes resultat från 5398 barn, både pojkar och flickor som deltagit i en hälsoundersökning från 1988 till 1994. Endast 0.9 procent av pojkarna hade järnbrist, jämfört med 8.7 procent hos flickorna.

Dubbelt så stor risk att prestera under genomsnittet

Av barnen med järnbrist var risken dubbelt så stor att prestera under det genomsnittliga på ett standardiserat matteprov än de övriga utan järnbrist. Sambandet fanns även hos barn med mild järnbrist och som inte fått diagnosen järnbristanemi.

Det genomsnittliga matematiska betygen för de med järnbrist låg på ungefär sex procentenheter lägre än hos dom med normala järnvärden. Skillnaden var störst hos unga flickor.

Symptomen missas ofta vid hälsoundersökningar

Halterman, som genomfört undersökningen berättar även att många hamnar under radarn, då mild järnbrist inte alltid fångas upp vid hälsoundersökningar. Han föreslår även att föräldrar bör vara uppmärksamma på sina barns järnvärden när de är i åldern 12 till 16 år gamla. Det kan också vara bra att se till så barnen får en järnrik kost, säger han.Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Niklas Johansson
Källor: BBC News

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *