Vilka riskerar att få brist på järn?

Järnbrist är världens vanligaste näringsbrist och beror på flera olika faktorer där den minst förekommande är näringsbrist. Vilka de andra faktorerna är förklarar vi här.

(Ett nytt fönster öppnas)

Vilka riskerar att få brist på järn?

Varför får vissa brist på järn?

Det finns fyra olika faktorer som ger ökad risk för järnbrist. Varje faktor kan enskilt ge brist på järn, men innebär större risk ju fler som samexisterar.

Den vanligaste riskfaktorn är blödningar, där menstruationer är den vanligaste blödningen. Därefter kommer dåligt upptag av järn i tarmen, där irritabel tarm och glutenintolerans är två vanliga besvär som påverkar tarmens förmåga att ta upp järn. Den tredje riskfaktorn är personer som tillfälligt behöver extra mycket järn, som för gravida. Den minst vanliga faktorn är en ovarierad eller järnfattig kost.

Blödningar där järnet försvinner

Vid blödningar försvinner röda blodkroppar ur kroppen, och för att tillverka nya används järn. Vid stora blödningar tar därför järndepåerna slut, och man till slut järnbrist. Blödningarna man har vid mens, men även vid inflammatoriska tarmsjukdomar eller tarmskador kan vara olika stora och det kan vara svårt att själv veta om man har ett järnöverskott eller underskott. 

Menstruation
Är man en kvinna i fertil ålder behöver kroppen ungefär dubbelt så mycket järn som hos kvinnor som inte menstruerar (15mg respektive 9mg per dag). Får man riklig mens behöver man mer än så. Eftersom så många regelbundet får mens är det också vanligt att det även förekommer andra faktorer. Som till exempel hård träning, glutenintolerans, irritabel tarm, eller att man fortfarande växer.

Inflammatoriska tarmsjukdomar
Chrons sjukdom och Ulcerös kolit är två vanligt förekommande inflammatoriska tarmsjukdomar. Vid båda sjukdomarna är delar av tarmen inflammerad. I den inflammerade tarmen uppstår små sår som ständigt blöder och gör sig av med röda blodkroppar, som järnet används till.

Magsår
Magsår är sår i antingen tolvfingertarmens eller magsäckens slemhinna. Såren blöder och tömmer långsamt kroppen på blod, och därmed järn. Magsår går dock att behandla.

Tumör
Även tumörer i mag-tarmkanalen är en relativt vanlig orsak som kan orsaka järnbrist på grund av sår och blödningar i tarmen.

Dåligt upptag av järn i tarmen

För att kroppen på riktigt ska få i sig järnet räcker det inte med att äta mat med ett högt järninnehåll. Det gäller också att se till att kroppen faktiskt absorberar järnet. För att kunna ta upp optimalt med järn behöver kroppen få i sig C-vitamin dagligen, gärna i samband med mat. Dessutom bör tarmen vara frisk och fungera normalt, vilket långt ifrån alla har.

Glutenintolerans (celiaki)
Är man känslig mot proteinet gluten skadas tarmluddet i tarmen, när man äter råg vete eller korn. När luddet skadas får kroppen svårare att ta upp näring och får därför också svårare att ta upp järn.

IBS (irritabel tarm)
Vid IBS har man tarmproblem som ofta ger en variation från förstoppningar till diarréer. Detta kan påverka hur väl kroppen hinner och kan ta upp av de näringsämnen man får i sig i maten, inklusive järn.

Hög ålder
Äldre kvinnor och män har oftare järnbrist än andra. Detta beror på att högre ålder påverkar kroppens förmåga att ta upp järn.

Extra behov av järn

Det finns perioder i livet då kroppen behöver extra mycket järn. Det är tillfällen när kroppen växer, som hos små barn, vid puberteten och vid graviditet. Men också vid hård ansträngning när kroppen går på högvarv och gör sig av med järnet snabbare.

Graviditet
När man är gravid behöver kroppen mer järn medans man växer, men också på grund av blodförlusten vid förlossningen. Därför brukar gravida få järntabletter från och med vecka 20. Är järnvärdet normalt efter förlossningen behöver ammande kvinnor inget fortsatt järntillskott.

Tillväxt som ung och vid puberteten
När man är liten och växer snabbt och när man kommer in i pubertetet krävs mer järn än vad man tidigare behövt. Detta beror på att kroppen växer och kräver fler röda blodkroppar, men också på grund av flickors mensdebut.

Hård träning
Vid hård träning kan ibland järnbrist uppstå, särskilt hos menstruerande kvinnor. Det är genom svetten en del av järnet försvinner, men ny forskning visar på att kroppen möjligen kan reagera på den hårda träningen genom att starta en inflammatorisk reaktion i kroppen som gör att kroppens järnomsättning påverkas.

Icke-varierad eller järnfattig kost

Att få järnbrist endast på grund av en järnfattig kost förekommer i princip aldrig i Sverige. Däremot kan en järnfattig diet tillsammans med till exempel kraftiga mensblödningar eller glutenintolerans göra så att förbrukningen av järnet är högre än järnet man får i sig. En sak man bör tänka på är att det inte endast är mängden järn som är viktig, då allt järn inte tas upp av kroppen. För att öka upptagningen bör man få i sig C-vitamin dagligen, och gärna i samband med maten.

Att få brist på järn på grund av att man är vegetarian är alltså inte något som normalt förekommer. Bristen beror då oftast på menstruationer, tarmbesvär eller något annat.

Vill du veta mer om detta kan du läsa vidare om hur mycket järn maten innehåller.Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Niklas Johansson
Källor: 1177, netdoktor, måbra, doktorn

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *