Järnbrist – Symtom & diagnos

Det tydligaste tecknet vid järnbrist är att man blir trött och orkeslös. Men ökar blodbristen långsamt, anpassar sig kroppen och symtomen märks inte alls, trots att blodbristen kan vara kraftig.

(Ett nytt fönster öppnas)

järnbrist symtom, symtom, trött, orkeslös, tecken på järnbrist, järnbrist

Tecken och symtom vid järnbrist

Symtomen vid järnbrist märks inte lika tydligt för alla. Samma grad av järnbrist som kan kännas påfrestande för en person, behöver en märkas alls för en annan. Detta beror dels på att vi är olika, och dels på att kroppen vänjer sig vid järnbristen, och anpassar sig. Kommer bristen långsamt kan man hamna väldigt lågt utan att själv märke något, medan en person som får järnbrist snabbt upplever en större skillnad. Oftast beror järnbrist på kontinuerliga menstruationer hos kvinnor och därför kan ta lång tid för järndepåerna att ta slut.

De 10 vanligaste tecknen att du lider av järnbrist

Har du börjat få brist på järn kan du uppleva att du:

1. Känner dig trött

Eftersom kroppen använder de röda blodkropparna för att transportera syre så blir man väldigt trött och seg om man har en långvarig brist på järn. Många gånger går detta så pass långsamt att man inte märker att man orkar mindre och mindre.

2. Får blekare hy

Eftersom kroppen, vid järnbrist tillslut får brist på friska röda blodkroppar kommer detta också påverka blodcirkulationen. Då kan huden bli blek och kännas livlös.

3. Får rött urin av rödbetor

Ungefär 12 procent av befolkningen får rött urin efter de ätit rödbetor eller rödbetssaft. För en person med järnbrist ökar denna siffra betydligt, och därför kan detta vara en extra varningsflagga för att det är järnbrist man drabbats av, om även andra symtom stämmer in.

4. Presterar sämre vid idrottande

Hårt idrottande ökar risken för att drabbas av järnbrist på grund av att man förlorar mer järn vid hård ansträngning genom svetten. Är man dessutom en menstruerande kvinna, eller lider av en inflammatorisk tarmsjukdom, är risken stor att kroppen förbrukar mer järn än vad den får i sig. Detta märks genom att konditionen stannar av eller försämras, att man inte orkar lika mycket på gymmet, eller att man inte presterar som man borde.

5. Får spröda eller vitfläckiga naglar

Hos ungdomar kan man ofta se spröda, spruckna naglar och ibland vita sträck eller fläckar på naglarna. Detta kan bero på att kroppen inte få i sig tillräckligt med järn i växt fasen, men kan även vara ett tecken på järnbrist hos personer äldre än så.

6. Känner dig sjuk och svag

Att du ofta blir sjuk kan vara ett tecken på järnbrist. Detta gäller särskilt om andningsorganen påverkas.

7. Får längre och intensivare träningsvärk

Får du mer träningsvärk fast du inte ökat din träning i styrka eller intensitet kan järnbrist vara en bakomliggande orsak. Detta beror på att musklerna får svårare att återhämta sig om man har brist på röda blodkroppar, då musklerna ständigt kräver syre för att fungera optimalt.

8. Har svårt att koncentrera dig

Har man svårare att koncentrera sig längre perioder än andra och kan inte förstå varför, kan blodbrist vara en av anledningarna. Koncentrationssvårigheterna beror då på att järnbristen påverkar hjärnans signalsubstanser.

9. Blir lättare andfådd

Andfåddhet beror på att kroppen till en viss mån får brist på syre, och har du brist på järn kan de röda blodkropparna inte transportera syre på samma sätt som tidigare, och man får svårare att syresätta kroppen. Andfåddheten kan dels komma vid träning men också till vardags, när man går i trappor, gör hushållssysslor eller tar en promenad.

10. Känner dig apatisk eller har likgiltighetskänslor

Minskar signalsubstansen i hjärnan, som den gör vid järnbrist, kan man få apatiliknande symtom och känna likgiltighet till sånt man tidigare känt glädje för. Som till exempel en hobby, vänner eller arbete.

Symtom som ofta ses i samband med järnbrist

De allra flesta med järnbrist har liknande symtom och liknande anledning till varför järnbristen uppstått. Allra oftast beror det på menstruation, snabb tillväxt eller problem med tarmen. Listan nedan visar vanliga symtom, som är vanliga för personer med järnbrist och kan vara orsaken eller ge en bild av vad den bakomliggande orsaken kan vara.

 • Buksmärtor
 • Rikliga menstruationer
 • Ändrade avföringsvanor (mörk/svart, bloding eller diarréer)
 • Tumör i tarmen
 • Hemorrojder

Tecken på att du har större risk att få järnbrist

I vissa skeden av livet löper man en större risk för att drabbas av diverse sjukdomar och så är också fallet med järnbrist. Det är främst i tillväxtåldrar, vid graviditet eller vid kraftig menstruation och tillväxt som detta sker. Dessutom kan risken för att drabbas av bristsjukdomar öka beroende på övriga sjukdomar, om man tränar hårt, eller om man äter en väldigt ensidig kost. Här nedan ser du några av aspekterna som ger ökad risk för järnbrist.

 • Om du är gravid eller växer snabbt (ex. puberteten)
 • Om man vet att man har ett minskat upptag av järn i kroppen (försämrad tarmförmåga)
 • Om man av någon anledning vet att man inte får i sig tillräckligt med järn i maten
 • Om man är hårt idrottande kvinna eller har rikliga menstruationer eller mellanblödningar

Utredning och diagnos

Det första steget i en utredning om järnbrist är att man får genomgå ett blodprov. Hos kvinnor ligger gränsen för järnbrist under 120 gram järn per liter, och för män är gränsen under 130 gram järn per liter. Gränsvärdena används fram tills att man är 80 år. Då ändras dom till runt 115-120 gram per liter för båda könen.

Dessutom spelar individuella skillnader in. Det är inte helt säkert att man har blodbrist bara för man ligger under värdena.

Förutom att undersöka blodvärdet testar man också kroppens förvar av järn och röda blodkroppar genom blodprov. Ser man att järnhalten i blodet är lågt, och samtidigt ser en brist av röda blodkroppar och kroppens eget förråd av järn så är det tecken på att blodbristen beror på brist på järn.

Utredning av orsaken till järnbristen

Är depåerna helt slut på järn, utreds i första hand om man har några blödningar som orsakar detta. Det gör man för att utesluta att det skulle bero på något allvarligt som till exempel en tumör i tarmen, och för att få en bild av vad järn- och blodbristen beror på. Först när undersökningen är klar kan man sätta igång med rätt behandling. Ofta får man då tillskott av järn, som man ska ta en period, för att senare komma tillbaka på uppföljning.

Hur undersökningen och mötet med läkaren går till

Visar man symtom och tror sig ha järnbrist kommer läkaren ställa ett par vanliga frågor. Bland annat vilka matvanor man har, och huruvida man äter någon medicin. Läkaren frågar också om det finns några blodsjukdomar i släkten, hur din mens är och hur mycket du blöder om du är kvinna, och eventuellt om du lidar av någon tarmsjukdom.

Läkaren brukar dessutom göra en noggrann allmän undersökning av kroppen och undersöker särskilt om mjälten eller lymfkörtlarna är förstorade. Enligt vårdguiden kan det dessutom bli aktuellt med ett avföringsprov och undersökning av ändtarmen om det skulle finnas misstanke om blödning från tarmen.

Även om järnbrist är den vanligaste orsaken till blodbrist, och då på grund av kontinuerliga mensblödningar så finns det även andra anledningar till blodbrist, som bland annat B12- och Folatbrist.Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Niklas Johansson
Källor: 1177, MåBra, internetmedicin

Kommentarer

 1. Hej,

  Jag vill bara påpeka att det ni skriver angående blodprover och järnbrist inte stämmer. De referensvärden ni använder (120/130 g/L) gäller för blodvärde (Hb), vilket INTE är samma sak som järnvärde. Hb-värde är ett mått på koncentrationen hemoglobin (=röda blodkroppar) i blodet. När detta värde är för lågt kallas det för anemi (blodbrist). Anemi kan bero på många olika saker, där järnbrist kan vara en orsak. För att diagnosticera järnbrist tas framförallt ett prov som heter ferritin, vilket mäter kroppens järndepåer. Normalvärden för ferritin ligger på cirka 10-150 mikrogram/L för kvinnor och på 30-350 mikrogram/L för män. Hoppas ni ändrar detta i ovanstående artikel, så att den information ni lämnar ut är korrekt.

  Med vänlig hälsning,
  Amanda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *